ANBI

Naam

Stichting Kledingbank Rotterdam


Fiscaal nummer

8173.70.353


Contactgegevens

Oostkousdijk 13c

3024 CK  Rotterdam

Telefoonnummer: 06-14.15.02.48 (ma t/m za 10:00 -15:00 uur)
Email: [email protected]
ING IBAN: NL16 INGB 0002 6437 58   BIC: INGBNL2A


Bestuurssamenstelling

Voorzitter Mevrouw M. Olman

Penningmeester De heer P. van Haasteren

Secretaris De heer P. Emmelot

Lid De heer S. Stubenrouch

Lid De heer R. de Haan

Uitgangspunt

De doelstelling van de stichting, is algemeen en gericht op maatschappelijke hulp in Rotterdam en directe omgeving.


Doel

Het doel  van de stichting luidt is: Goed herbruikbare kleding en schoeisel inzamelen selecteren en verstrekken aan inwoners van (met name) Rotterdam. Als inwoners zelf niet (meer) over voldoende financiële middelen beschikken om kleding aan te schaffen, kunnen ze met een verwijsbrief van officiële hulporganisaties gratis kleding bij de Kledingbank uitkiezen. 

In deze concrete doelstelling speelt een algemeen doel op de achtergrond mee; het leveren van een bijdrage aan een duurzame circulaire economie door het tegengaan van verspilling van bruikbare materialen en het stimuleren van creatief hergebruik. 

Middelen

De stichting tracht het doel onder meer te realiseren door het kosteloos inzamelen van kleding door de vrijwilligers maar ook door overheidssubsidies en giften van bedrijven, instellingen en particulieren. Om de doelgroepen te bereiken, maken wij gebruik van verschillende media, zoals een website. Maar wij benaderen ook actief media zoals, kranten, social media, TV Rijnmond om onze activiteiten onder de aandacht te brengen.


Beleidsplan

De stichting heeft geen winstoogmerk. Er wordt gewerkt met vrijwilligers. Daarbij draagt het bestuur er zorg voor, dat de stichting een neutrale houding heeft ten aanzien van levensovertuiging, politieke voorkeur en sociale achtergrond.
Stichting Kledingbank Rotterdam is daarom, zoals ook in onze statuten wordt vermeld, als stichting aangemerkt als een Algemeen Nu Beogende Instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successieweg 1956 artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001. 


Het beleid is erop gericht onder het motto Goed Gezien:

– schoon en heel materiaal selecteren uit het gedoneerde aanbod kleding en schoeisel.

– ontvangende klanten maximaal 2x per jaar een gratis kledingpakket te laten samenstellen uit een zo breed mogelijk aanbod.

– fondsen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren te benaderen om de stichting financieel en met raad & daad te ondersteunen om haar 

 doelstellingen te verwezenlijken. 

Zo worden  onze ontvangende klanten die financieel, sociaal of emotioneel in zwaar weer verkeren in de gelegenheid gesteld om met kleding op positieve wijze uitdrukking te geven aan hun identiteit.


Professionele medewerkers van zorg- & hulporganisaties en gemeentelijke diensten toetsen of iemand in aanmerking komt voor een gratis kledingpakket van de stichting. Zij verstrekken een klant een ingevulde verwijsbrief die van de website van de stichting is te downloaden. De klant maakt vooraf telefonisch een afspraak voor een bezoek. 
Voor vragen onderhouden vrijwilligers van de stichting zo nodig contact met de verwijzende professional. Kledingdonaties worden zonder afspraak in ontvangst genomen in Delfshaven op vrijdag en zaterdag tussen 11:00 en 15:00 en in Rotterdam-Zuid op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 11:00 en 15:00 uur.


Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk om:

  • de privacy en waardigheid van de klanten en vrijwilligers te waarborgen
  • klanten en vrijwilligers te stimuleren tot zelfredzaamheid
  • vrijwilligers op gepaste wijze te waarderen voor hun inzet 
  • een wezenlijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie van Rotterdam
  • transparant te zijn over de financiën